Üç ihracatçı birliği kapandı, birinin ünvanı değişti

Ekonomi Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği ile Güneydoğu Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği (Gaziantep), Karadeniz Yaş  Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (Giresun) ile Antalya Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği kapatıldı. Tebliğ ile Antalya Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği'nin ünvanı ise Antalya İhracatçılar Birliği olarak değiştirildi. Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Böylece Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne bağlı birlik sayısı 58'e indi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu birliklerin mevcut yapıları itibarı ile personel giderleri başta olmak üzere  idari maliyetlerini karşılamalarının  mümkün olmaması , üye sayılarının ve ihracat performansının yetersiz oluşu  yeni bir düzenleme yapılmasını zorunlu kılmıştır . Bu zaruret ve Türkiye İhracat Meclisi'nin önerileri doğrultusunda;

Güneydoğu Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği ve Karadeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği'nin, yeterli ihracat performansını sağlayamaması,  ortak giderlerini karşılayamaması,  üye sayılarının istenilen seviyede bulunmaması , Genel Kurulların toplanamaması  ve  yönetim kurullarını oluşturulamamasından dolayı fiilen sona eren faaliyetleri,  bu tebliğ ile resmen sonlandırılmıştır.

Antalya İhracatçı Birlikleri bünyesinde ise daha önce 3 birlik mevcut iken,  bu birliklerin de başta personel giderleri olmak üzere giderlerini karşılayamaması sonucu yeniden düzenleme ihtiyacı doğmuştur.  Bu doğrultuda  ilk olarak  Süs Bitkileri İhracatçıları Birliği  geçtiğimiz ay  Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri çatısı altına alınmış,  bugün de yukarıda açıknanan nedenlerden dolayı  Antalya Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin  kapatılmasına,  Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği'nin ünvanının  ise tekstil de dahil olmak üzere bütün iştigal sahalarını kapsayacak şekilde tek birlik olarak  Antalya İhracatçılar Birliği olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. "

 

 

20 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28000

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

GÜNEYDOĞU ANADOLU SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER

İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'NİN KAPATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT 2011/11)

MADDE 1 - (1) Gaziantep'te kurulu Güneydoğu Anadolu Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği kapatılmıştır.

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.

20 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28000

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

KARADENİZ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'NİN

KAPATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT: 2011/12)

MADDE 1 - (1) Giresun'da kurulu Karadeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği kapatılmıştır.

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.

20 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28000

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ANTALYA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİNİN

KAPATILMASI VE ANTALYA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI

BİRLİĞİ'NİN UNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2011/13)

MADDE 1 - (1) Antalya'da kurulu Antalya Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği kapatılmıştır.

(2) Antalya'da kurulu Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin unvanı Antalya İhracatçılar Birliği olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.

PAYLAŞ