Türk bankalarının yurtdışı şubelerinden de Eximbank kredisi kullanılabilecek/ İlk işbirliği Ziraat Bankası ile

Türk Eximbank, yurtiçinde yerleşik bankaların yurtdışında faaliyet gösteren şube, iştirak banka ve muhabir bankaları aracılığıyla da alıcı kredisi kullandırılmasını mümkün kılacak yeni bir program geliştirdi. Bu kapsamda ilk etapta Ziraat Bankası ile işbirliği anlaşması imzalanırken diğer bankalarla da programın yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre program ile yurtdışında yerleşik ithalatçıların Türkiye'de yerleşik ihracatçılardan satın alacağı Türk menşeli malların alıcı kredileri ile finanse edilmesi hedefleniyor.
Program kapsamında Türk Eximbank kredisinin borçlusu, yurtiçinde yerleşik olan ve Türk Eximbank tarafından kredi limiti tahsis edilmiş aracı bankalar olacak.
Aracı bankalar, krediyi yurtdışında yerleşik şubeleri, iştirak banka ve muhabir bankaları vasıtasıyla Türk menşeli malların ithalatını yapan yurtdışında yerleşik firmalara ABD Doları ve EURO cinsinden kullandıracak.
Kredinin vadesi minimum 6 ay olacak, tüketim malları finansmanında azami 2 yıl, yatırım malları finansmanında ise azami 7 yıl vadeli kredi kullandırılabilecek.
Krediye uygulanacak faiz oranları Türk Eximbank'ın benzer vadeli yurtiçi banka riski alarak kullandırdığı cari faiz oranlarıyla uyumlu olacak, piyasa şartlarında meydana gelebilecek artış ve azalışlara göre güncellenecek.
Aracı bankalar kredinin teminatı olarak Türk Eximbank tarafından aracı bankaya tahsis edilecek ABD Doları bazındaki alıcı kredisi limitinin %10 fazlası tutarındaki "Borçlu Cari Hesap Taahhütnamesi" ni bankaya sunacak.
Bankaya kredi başvuruları ve geri ödemeler, aracı bankanın Muhatap Şube olarak belirleyeceği ilgili şubesi ya da genel müdürlük birimi tarafından gerçekleştirilecek.
Program kapsamında Türkiye'den ihraç edilmesi taahhüt edilen Türk menşeli malların ihracat bedelinin %100'üne kadar finansman sağlanabilecek, ihracat işleminin kredi kullandırımını takip eden 120 gün içerisinde gerçekleştirilmemesi durumunda aracı bankaya cezai faiz uygulanarak gerçekleşmeyen ihracat oranındaki kredi anapara tutarının iadesi sağlanacak.
Krediye ilişkin fiili ihracatın 120 gün içinde gerçekleşip gerçekleşmediği, aracı bankaların Muhatap Şube yetkililerince onaylanmış vesaik fotokopilerinin (T.C. Gümrük Beyannamesi, İhracatçı Firma Faturası ve Konşimento) kredi kullandırımını takip eden 150 gün içinde Bankaya sunulması marifetiyle tespit edilecek.

 

PAYLAŞ