TİM ve TDV işbirliği ile dış ticaret eğitimi

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı'ndaki eylemlerinden biri olan dış ticarette insan kaynağının nitelik ve verimliliğinin artırılması kapsamında, ihracatçı birliklerimize üye firmalarımızın ihtiyaç duydukları dış ticarete yönelik insan kaynağının gerekli uzmanlık seviyesine ulaştırılması çalışmalarına katkı sağlamak üzere, Meclisimiz koordinasyonu, Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV) organizasyonu ve İstanbul'da yerleşik İİB, İMMİB ve İTKİB işbirliğinde, 40 kişinin katılımıyla pilot nitelikte "Dış Ticaret Eğitimi” düzenlenecektir. Tüm katılımcılara Meclisimiz ve TDV tarafından katılım sertifikası verilecektir.

04 Mayıs - 23 Haziran 2013 tarihleri arasında ve Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirilecek söz konusu eğitim programının 1.150 TL olan ücreti, TİM ve İhracatçı Birlikleri üyeleri için 600 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiş olup, ücretin 300 TL'si katılımcı tarafından, geri kalan 200 TL'si katılımcının üyesi olduğu İhracatçı Birliği ve 100 TL'si ise TİM tarafından karşılanacaktır.

Bilgileri ve aşağıda detayları yer alan "Dış Ticaret Eğitimi”ne katılıma ilişkin taleplerin fundaozgulec@tim.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.


DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

PİLOT PROJE UYGULAMASI

Tarih : 4 Mayıs - 23 Haziran 2013

Günler : Cumartesi-Pazar (Günde 4 ders)

Toplam gün : 16 (8 hafta / 2 ay)

Eğitim yeri : TDV İstanbul Ofisi (Halaskargazi Cad. No:103/3B Osmanbey/Şişli-Osmanbey Metrosu Çıkışı)

Toplam ders : 64

Ders saatleri : 14.00-17.45

Doküman : Öğreti formatlı "Dış Ticaret Mevzuatı” kitabı; eğitim flash-diski; çanta.

Sertifika : TDV Katılım Sertifikası

4 Mayıs 2013 Cumartesi

14.00-14.45: Başlarken A'dan Z'ye Dış Ticaret

15.00-15.45: Başlarken A'dan Z'ye Dış Ticaret

16.00-16.45: Başlarken A'dan Z'ye Dış Ticaret

17.00-17.45: Başlarken A'dan Z'ye Dış Ticaret

5 Mayıs 2013 Pazar

14.00-14.45: Dış Ticarete Hizmet Veren Kurumlar / Sundukları Hizmetler

15.00-15.45: İhracat Türleri / İhracat Yöntemleri

16.00-16.45: İhracat Akışı / Süreç Analizi I

17.00-17.45: İhracat Akışı / Süreç Analizi II

11 Mayıs 2013 Cumartesi

14.00-14.45: İthalat Sistemimiz ve İthalat Türleri

15.00-15.45: İthalat Akışı / Süreç Analizi

16.00-16.45: AB ve İthalat Uygulamaları

17.00-17.45 İthalatta Haksız Rekabetten Korunma

12 Mayıs 2013 Pazar

14.00-14.45: "Dış Ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi

15.00-15.45: Uluslararası Ticarette Sözleşmeler - ITC Model Sözleşmesi

16.00-16.45: Ülkelere Özgü Sözleşmeler / Proforma Fatura-Sözleşme İlişkisi

17.00-17.45: Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)

18 Mayıs 2013 Cumartesi

14.00-14.45: Uluslararası Pazarlama Başlarken

15.00-15.45: Uluslararası Pazarlama Başlarken

16.00-16.45: Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme

17.00-17.45: Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar

19 Mayıs 2013 Pazar

14.00-14.45: E-Ticaret Uygulamaları

15.00-15.45: E-Ticaret Uygulamaları

16.00-16.45: E-Ticaret Uygulamaları

17.00-17.45: E-Ticaret Uygulamaları

25 Mayıs 2013 Cumartesi

14.00-14.45: Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri ve Uygulama / ICC-INCOTERMS 2010

15.00-15.45: Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri ve Uygulama / ICC-INCOTERMS 2010

16.00-16.45: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama

17.00-17.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi - ICC - UCP 600

26 Mayıs 2013 Pazar

14.00-14.45: Akreditif Akışı / Süreç Analizi - ICC - UCP 600

15.00-15.45: Alternatif Finansman Araçları (Factoring, Forfaiting v.b.)

16.00-16.45: Dış Ticaretin Finansmanı I (İhracatçı-İthalatçı ve Banka)

17.00-17.45: Dış Ticaretin Finansmanı II (Hükümet İhracat Programları / Alıcı Kredisi /

Sendikasyon Kredisi vb.)

1 Haziran 2013 Cumartesi

14.00-14.45: İhracatın Teşviki Yöntemleri - Genel

15.00-15.45: Devlet Yardımları I

16.00-16.45: Devlet Yardımları II

17.00-17.45: KOSGEB'in Sağladığı İhracat Teşvikleri

2 Haziran 2013 Pazar

14.00-14.45: Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması I

15.00-15.45: Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması II

16.00-16.45: Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması III

17.00-17.45: Eximbank Sigorta ve Garanti Programları ve Uygulaması

8 Haziran 2013 Cumartesi

14.00-14.45: Kambiyo (döviz) Mevzuatının Dünü-Bugünü

15.00-15.45: Kambiyo Mevzuatında Dış Ticaret Uygulamaları

16.00-16.45: Yatırım Teşvikleri ve Dış Ticaret Firmaları

17.00-17.45: Yatırım Teşvik Belgesi Alma Süreci

9 Haziran 2013 Pazar

14.00-14.45: Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi

15.00-15.45: Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması

16.00-16.45: Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I

17.00-17.45: Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II

15 Haziran 2013 Cumartesi

14.00-14.45: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Örnekleri

15.00-15.45: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Örnekleri

16.00-16.45: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Örnekleri

17.00-17.45: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Örnekleri

16 Haziran 2013 Pazar

14.00-14.45: Nakliye ve Lojistik

15.00-15.45: Navlun ve Sigorta

16.00-16.45: Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama

17.00-17.45: Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama

22 Haziran 2013 Cumartesi

14.00-14.45: Dahilde İşleme Rejimi / Uygulama Örnekleri / DİR Otomasyonu

15.00-15.45: Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi ve Uygulama Örnekleri

16.00-16.45: İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / İhracatta Vergi, Resim, Harç İstisnaları

17.00-17.45: Geçici İthalat / İhraç Kaydıyla Satış / İhracatta KDV İadesi

23 Haziran 2013 Pazar

14.00-14.45: Vak'a Analizi (Case study)

15.00-15.45: Vak'a Analizi (Case study)

16.00-16.45: Vak'a Analizi (Case study)

17.00-17.45: Vak'a Analizi (Case study)

(Sınav ve Sertifika Töreni tarih ve saati bilahare bildirilecektir.)

PAYLAŞ