TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: Sanayi Strateji Belgesi'nin yol haritası olmasını bekliyoruz

     
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi Tanıtım Toplantısı Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Sanayi Stratejisi Belgesi; 2011-2014 yıllarını kapsıyor, 72 eylemden oluşuyor ve yatay ve sektörel politikalar olmak üzere 2 temel üzerine oturuyor.

Strateji belgesinin açıklanması amacıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi,  TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve çok sayıda sanayicinin katılımıyla düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin bölgesinin en büyük sanayi üretim merkezi olarak yükseldiğini, yüksek büyüme gerçekleştirdiğini kaydetti. Üretimini ve istihdamını artıran Türkiye'nin ihracatında rekokrala imza attığını ifade eden Büyükekşi, "Geldiğimiz noktada, yakaladığımız bu rüzgarı doğru kullanarak bir sonraki aşamaya geçmek istiyoruz. Başarımızın sürdürülebilir olması için stratejik düzeyde bir yaklaşımın ortaya konması, uyumlandırılması ve koordine edilmesi gerekiyor” dedi.

Sanayi Strateji Belgesi bizi ileriye taşıyacak
Ülkemizin mevcut sektörlerinde büyük bir transformasyon ihtiyacı olduğunu bildiren TİM Başkanı Büyükekşi, "işte tam da bu yüzden, AB müzakere sürecinde hazırlanan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesinin stratejik netleşmeyi, uyumlanmayı ve koordinasyonu sağlamasını bekliyoruz. Sanayi, 72 milyonu aşkın büyük bir nüfusu olan Türkiye için çok önemli.  Sanayi, ihracatın % 83'ünü oluşturduğu için çok önemli. Sanayi, fabrikalaşmadan öteye; mühendisliği, araştırmayı, insan kaynaklarını planlamayı, tasarımı, Ar-Ge'yi, yurtiçi ve dışı dağıtım ağı kurmayı ve markalaşmayı kapsadığı için çok önemli. Hazırlanan sanayi strateji belgesinin bizi bu alanlarda ileriye taşımasını bekliyoruz. Stratejik hedeflerle uyumlu bir performans programı ve girişim projeleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Gelecek için stratejik ve uzun vadeli  planlar yapılmalı
"Uzun vadeli bir değişim gündemimiz var. Olduğumuz yer ile gitmek istediğimiz yer arasında ciddi bir mesafe var.  Ülkemizin teknolojik gelişimi ve altyapısına bakıyoruz, gördüğümüz şudur: Teknolojik dönüşümde geciken, fiyatta rekabet etmeye çalışan, dışarıya bağımlı ve kapasite artışına odaklanan bir yapımız var. Oysa biz gelecekte; vizyoner, yüksek katma değer elde eden, Ar-Ge ve tasarım yapan, verimli ve etkin olmaya odaklanan bir yapıya geçmek istiyoruz” ifadesinde bulunan Büyükekşi, ülkemizin fasoncu, ürün odaklı ve yerel üretici durumunda olduğuna dikkat çekti ve şunları ekledi:
"Gelecekte, pazarı set eden, pazar odaklı ve global markalar çıkarmış bir düzeye erişmeyi hedefliyoruz. İş yapış şeklimize bakıyoruz: Kısa-vadeli çözümler bulmaya çalışan, bürokraside çok başlılık ve koordinasyon eksikliği içindeki bir yapı var. Gelecekte ise, stratejik düşünce ve uzun vadeli planlar yapan… paydaşlar arasında koordinasyonu en üst düzeye taşıyan… sinerji üreten bir yapıya geçmek istiyoruz. Sanayi strateji belgemizin uzun vadeli değişim gündemimizi realize etmede bizim yol haritası olmasını bekliyoruz.”

Çalmadık kapı bırakmadık
Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak Türkiye'de bir ilke imza atarak, 2023 ihracat stratejisini ortaya çıkarttıklarını anlatan Başkan Büyükekşi şunları söyledi: "2009 yılı Mayısında başladığımız çalışmamızı 2010 yılı sonunda bitirdik ve 30 Aralık'ta Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na, Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Nihat Ergün'ünde katıldığı bir toplantıda, sunduk.  Türkiye'de ilk defa özel sektör tarafından bir strateji belgesi hazırlandı. Bir buçuk yılı aşkın çalışmamızda, Türkiye'nin 2023 İhracat Stratejisinin uygulamaya aktarılması ve bunun ölçülebilir bir performans programını inşa ettik. Kamudan, 9 bakanlıktan müsteşar, müsteşar yardımcısı, kurumların başkan, başkan yardımcıları düzeyinde katılımlar oldu. Ülke düzeyinde yaptığımız çalışmayı 24 sektörümüze teker teker uyguladık. Toplamda üç bin sayfalık bir doküman ortaya çıktı. 600 kişinin katkılarını aldık. Şunu gördük: Biz sanayi ürünleri satıyoruz. Gelecekte de sanayi ürünleri satacağız. En büyük büyümeyi sanayi ürünleri ihracatında yakalayacağız. İhracat stratejimiz üretim stratejisinden bağımsız değil. Birbirlerinin tamamlayıcı cüzleri. İşte bu yüzden Türkiye'nin Sanayi Stratejisi Belgesi, ihracatımızın geleceği için büyük önem taşıyor.”

2014 yılında sonuç alacağız
Bugün açıklanacak sanayi strateji belgesi, AB ile 35 fasılda yürütülen müzakerelerin "İşletmeler ve Sanayi Politikası” faslı kapsamında hazırlandığını belirten Büyekşi, "Metodolojik olarak, AB ülkelerinin sanayi stratejileri ile benzer süreçlerde bir çalışma yapıldı. Belirlenen vizyon, bizi 2023 yılında ihracat hedeflerine götürecek vizyondur. "Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya'nın üretim üssü olmak”… Bu vizyonu paylaşıyoruz. Tabi hem üretim, hem de tasarım üssü olacağız” konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'nin çeşitli alanlarda hazırlanmış bir çok strateji belgesi var. En başta, daha önceleri 5 yılda bir yapılan, en son dokuzuncusu yedi yıllık yapılan kalkınma planları var. Şu anda çok önemli bir yol haritası olan üç yıllık orta vadeli program var. Bilim teknoloji alanında hazırlanan belgeler var. Mükemmel metinleri hazırlamakta ve hedefleri belirlemekte, hem şirketler, hem de kamu kurumları çok yetkinler. Bizim üzerinde durmamız gereken konu, stratejinin uygulamaya aktarılması. Takip edilmesi ve sonuçlarının ölçülmesi. Bunları yapabilirsek 2014 yılının sonuna geldiğimizde sanayi stratejimizden sonuç alacağız.”

Çerçeve unsurlar nelerdir?
Toplantıda açıklanan Strateji Belgesi, yatay sanayi politikası alanları, piyasaların etkin işleyişini sağlamaya, yatırım ve iş yapma ortamını firmalar için geliştirmeye ve cazip hale getirmeye yönelik çerçeve unsurları içeriyor. Bu kapsamda tüm firmaların rekabet gücünü etkileyen ve farklı kurumlar arasında koordinasyon gereğini ön plana çıkartan, işgücünün niteliğini yükseltecek, finansmana erişimi kolaylaştıracak, yenilikçilik kapasitesini geliştirecek, girdi maliyetlerini düşürecek, çevreye duyarlılığı artıracak yatay politikalar uygulanacak.
Sektörel politikalar kapsamında ‘bilgi ve teknoloji', ‘rekabet', ‘yasal düzenlemeler', ‘çevre ve enerji', ‘dış rekabet edebilirlik ve ticaret' ile ‘istihdam ve coğrafi boyut' alanlarında iyileştirmeler yapılarak sektörlerin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Sanayi stratejisi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, kamu ve özel sektör işbirliğiyle uygulanacak, izlenecek ve değerlendirilecek.

7 ana bölümden oluşuyor
Belge temel olarak 7 ana bölümden oluşuyor. Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, dış konjonktür de dikkate alınarak değerlendirilen belgede, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen ve ilgili tüm paydaşların katılımıyla belirlenen Türkiye'nin sanayi vizyonu anlatılıyor. Stratejinin temel bileşenlerine yer verilen belgede, temel ve yatay sanayi politikası alanları ele alınıyor. Sektörel sanayi politikası alanlarının irdelendiği belgede, uygulama, izleme ve koordinasyon mekanizmasına değiniliyor.

BELGEDEN ÖNE ÇIKANLAR
-Şirket kuruluşu ve iş yeri açma işlemleri kolaylaştırılacak.
-Şirket kurma işlemleri ise internet ortamına taşınacak.
-2012'de piyasa ile uyumlu gelir vergisi sistemi oluşturulacak.
-İstihdam garantili okul kuracak şirketlere yüzde 100 teşvik verilecek.
-AB düzenlemeleri elektronik üreticilerini olumsuz etkileyebilecek.
-Kullanılmış otomobil ithalatına yasaklama getirilebilir.
-Bölgesel kalkınma odaklı projelere destek verilecek.

PAYLAŞ