Tarımsal ürün ihracatçıları, ihracat iadesi hak edişlerini Eximbank kredilerinin faiz giderlerine mahsup edebilecek

Bilindiği üzere ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde Bakanlar Kurulu'nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan  muhtelif Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararları kapsamında ihracatçı firmalarımıza destek sağlanmaktadır.
Bu doğrultuda Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 17/06/2013 tarih ve 2013/4 sayılı Kararı uyarınca tarım sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalara sağlanan ve bu firmalar adına TCMB nezdinde açılan hesaplara aktarılan ihracat iadesi yardımlarının (hak edişlerin) firmalarca talep edilmesi halinde Türk Eximbank'a temlik edilerek Eximbank'ın İhracata Hazırlık Kredisi, KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi, Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi, İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi, İhracata Yönelik Yatırım Kredisi ve Avrupa Yatırım Bankası Kredisi programları kapsamında kullandırılan kredilerin faiz giderlerine devir ve mahsup edilebilmesi imkanı tanındı. 
PAYLAŞ