SAN-TEZ 2013 yılı 2. Dönem başvuruları başladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ‘' Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik ‘' kapsamında yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ ) Programı 2013 yılı 2. Dönem başvuruları başladı.

KOBİ ‘lerin Ar-Ge ve Teknoloji kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak, üniversitelerimizle işbirliği içerisinde çözme alışkanlığı kazanmalarını sağlayacak bir destek mekanizması olan Sanayi Tezlerinin, 2013 Yılı 2. Dönem başvuruları 30 Ağustos 2013 Cuma günü saat 17:30' a kadar Ar-Ge web portalı www.biltek.sanayi.gov.tr üzerinden online olarak yapılacak.

Biltek.sanayi.gov.tr adresi üzerinden online işlemler kısmına girerek başvurunun gerçekleştirileceği SAN-TEZ Programına;

1. Online Başvuru yapabilmek için e-devlet şifresi, T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimlik kartları ile birlikte herhangi bir PTT şubesinden edinilebilir.

2. Ar-Ge web portalı www.biltek.sanayi.gov.tr adresi üzerinden ONLINE İŞLEMLER 'e girerek başvuru gerçekleştirilecektir. Sistem içerisinde yardım ekranları bulunmaktadır.

3. Ar-Ge web portalı üzerinden online olarak başvuru tamamlandıktan sonra, sistem otomatik olarak çıktı ekranına yönlendirecek ve başvuru dosyasının çıktısı alınıp her sayfası yürütücü akademisyen tarafından paragraflanacaktır.

4. Online başvurunun geçerli olabilmesi için; başvuru dosyası, ekleri ve ıslak imzalı başvuru dilekçesi 06 Eylül 2013 Cuma günü mesai bitimi saat 17:30 ‘a kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü'ne elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.

Sanayicilerin Ar-Ge ve teknoloji kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitelerde üretilen bilgi birikimini kullanarak üniversitelerle işbirliği içinde çözmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen San-Tez Programı kapsamında, Türkiye‘ de katma değer yaratacak, uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılmasına, yeni ürün geliştirilmesine veya üretim yönetiminde yenilik yapılmasına katkı sağlayacak yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmaları desteklenecek.

Sektör büyüklüğüne bakmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanan tüm projeler, San-Tez desteğinden yararlanabilecektir. Seçilen projelere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yüzde 75 oranında destek verilecektir.

Adres:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 2151. Cadde
No: 154 2.Kat Oda No:218 06510 Çankaya/ANKARA
PAYLAŞ