PWC, ihracatçıya Yeni Ticaret Yasası'nı anlattı

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve PricewaterhouseCoopers işbirliği ile düzenlenen seminerde Yeni Türk Ticaret Kanunu'nunun getirdiği değişiklikler hakkında ihracatçılar bilgilendirildi.
Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde PWC SMMM - Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri Bölümü'nden Gökhan Yüksel, PWC Hukuk Bölümü Direktörü Avukat Nilgin Serdar Şimşek ve PWC Hukuk Bölümü Kıdemli Müdürü Avukat Ömrüncegül İçöz katılımcılara yeni yasanın getirdiği avantaj ve zorunlulukları anlattı.
Katılımın yüksek olduğu seminerde aktarılan konulardan bazılarının başlıkları şöyle:

 • Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Genel Bakış
 • Türk Hukukuna Yeni Bir Açılım: Kurumsal Yönetim
 • Şeffaflık, Adillik, Hesap Verebilirlik, Sorumluluk
 • Profesyonel Yönetim Kurulu
 • Şirket Organları Arasında İşlevlerin Ayrılığı Prensibi
 • Yeni Kanun'un Getirdiği Ticaret Hukukuna İlişkin Değişiklikler
 • Anonim ve Limited Şirket Düzenlemelerine İlişkin Değişiklikler
 • Yönetim Kurulunun Devredilemez Sorumlulukları
 • İç Kontrol Sistemi
 • İç Denetim Mekanizması
 • Finansal Planlama
 • Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi
 • Kurumsal ve Finansal Raporlama Alanında Yeni Dönem
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları vs. Türkiye Muhasebe Standartları
 • Şirketler Topluluğu Kavramı ve Konsolide Hesap Sistemi
 • KOBİ Muhasebe Standartları
 • Denetim düzenindeki reformcu değişiklikler
 • Bağımsız denetim: Şirket ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının denetimi
 • Tasarıdaki diğer çağdaş açılımlar

İlgili Fotoğraflar

PAYLAŞ