Makine sektörü Ar-Ge Proje Pazarı için son başvuru 13 Ocak

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği , Makine ve Aksamları sektöründe ilk defa Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir Ar-Ge proje pazarı etkinliği düzenlenleyecek. 1. Makine ve Aksamları İmalat Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği, 12-13 Nisan 2012 tarihlerinde İstanbul  Haliç Kongre Merkezi'nde TÜBİTAK-TEYDEB ve TİM'in desteği ile gerçekleştirilecek.


Sanayici, Girişimci ve Akademisyenleri bir araya getirerek, kağıt üzerinde kalmış yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ve Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu - üniversite ortak proje önerisi sunmaları amaçlananan etkinliğin temel hedefi; Makine ve Aksamları Sektörü'nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi ve ihracatın sürdürülebilir kılınması.


Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversitelerimizin öğretim üyeleri, öğrencileri, Araştırma merkezleri, Ar-Ge merkezleri, teknopark firmaları yapmış oldukları projeleri, etkinliğin web sayfası üzerinden (www.makineapp.com) göndererek katılım sağlayacaklar. Değerlendirme sonunda Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesi ve ihracata dönüşmesi bekleniyor.


Değerlendirme Kurulu tarafından, seçilen projelerin, etkinlik boyunca fuaye alanında poster sunumları yapılacak. Seçilen projeler, Bağımsız üyelerden oluşan "Ödül Seçici Kurulu” tarafından değerlendirilecek, başarılı bulunan 3 farklı kategorinin her birinden ilk üç (Akademisyen, Sanayici, Girişimci kategorileri) Ar-Ge proje önerisi nakden ödüllendirilecek.(Birinciye 10.000 TL, İkinciye 5.000 TL, Üçüncüye 3.000 TL )


Katılım ücretsiz olup, son başvuru tarihi 13 Ocak 2012 olarak açıklandı.


Başvuru ve ayrıntılı bilgi için : http://www.makineapp.com


PAYLAŞ