KOSGEB COSME PROGRAMI Proje Teklif Çağrısı

 

KOSGEB  tarafından ulusal koordinasyonu yapılmakta olan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ'ler ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, AB Komisyonunca "COS-IPPDS-2015-2-02Information platform on parcel delivery services”proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair bilgiler kısaca aşağıda sunulmaktadır.

Çağrının Amacı

COSME Programı kapsamındaki"COS-IPPDS-2015-2-02 Information platform on parcel delivery services”çağrısı paket sevkiyat hizmetlerine ilişkin bir web bilgi platformu kurulması ve sürdürülmesi amacıyla yayımlanmış bir çağrıdır. Bu platform ile amaçlanan sınır ötesi e-ticarete olan ilgiyi artırmak ve KOBİ'lerin bunun bir parçası olmasına yol açacak ortamı sağlamaktır.

Bu girişimin amacı özellikle sınır ötesi taşımacılık için var olan paket sevkiyat çözümlerine ilişkin bilgilerin şeffaflığının geliştirilmesi; bu sayede sevkiyat için farklı öneriler sunan ve bu önerileri karşılaştıran bir web bilgi platformu geliştirilerek sınır ötesi nakliyatın kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Bu platform, Avrupa boyunca sevkiyat gerçekleştirmek isteyen e-perakendeciler için bir tek durak bilgi noktası olma rolü üstlenecektir.

Çağrı Kapsamında Öngörülen Faaliyetler

Çağrı teklifleri, Avrupa ülkelerindeki uygun hizmet teklifleri hakkında doğru, erişilebilir ve ilgili bilgiler sunan web tabanlı bir platform yaratmayı amaçlamalıdır. Proje teklifleri aşağıda belirtilen faaliyetleri içeriyor olmalıdır:

 1. Platformun ihtiyaçlarının tanımlanması, platform yapısının tasarımı, bilişim altyapısının geliştirilmesi, pilot uygulamanın test edilmesi ve uygulanması.
 2. En azından tüm AB Üye Ülkelerinden sürekli olarak platformda ilgili içerikleri toplayan ve ileten.

Başvuru sahipleri platformun sürdürülebilirliğini aşağıdaki maddeleri sağlayarak garanti edecek bir iş modeli sunmalılardır:

a.Ayrımcı olmayan içerik mevcudiyeti,

b.KOBİ'lerin (ve potansiyel bireylerin) veri tabanına erişebilirliği,

c.Özellikle sınır ötesi sevkiyat hakkında güncel ve ilgili bilginin yayımlanması.

Ayrıca başvuru sahipleri projelerinde hedeflenen tüm ülkelerde platform hakkında ilgili hedef gruba (KOBİ'ler, e-perakendeciler) etkin iletişim sağlamak ve teşvik etmek için bir strateji sunmalılar.

Proje tekliflerinden aşağıda yer alan genel sonuçları hedeflemesi beklenmektedir:

 • Rekabeti artıran ve sınır ötesi sevkiyat hizmetlerinde yeni teklifler yaratan,
 • Düşük hacimli sınır ötesi paket sevkiyatı için fiyatlar üzerine bastırıcı güç koyan,
 • E-perakendeciler için şeffaf bilgi sağlayan bir platform olmalıdır.

Sevkiyat platformunun değerlendirilmesinde aşağıdaki 3 performans göstergesi etkili olacaktır:

 1. Her hedef ülkeden platformda yer alan sevkiyat operatörlerinin sayısı,
 2. Her hedef ülkeden veri tabanına erişen kullanıcı (e-perakendeciler) sayısı,
 3. Temel paket ürünlerinin fiyatlarındaki değişim.

Özet Zaman Çizelgesi

Aşamalar

Tarih ve zaman veya gösterge dönem

a)

Çağrının yayımlanması

07/07/2015

b)

Son Başvuru Tarihi

16/09/2015 - 17:00:00 Brüksel saati

c)

Değerlendirme dönemi

Eylül - Ekim 2015*

d)

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi

Ekim 2015*

e)

Hibe anlaşmaların imzalanması

Ocak 2016*

f)

Faaliyetlerin başlangıç tarihi

Ocak 2016*

* İndikatif

AB Finansmanı

 • Projelerin eşfinansmanı için ayrılan toplam bütçe yaklaşık360.000Avro'dur.
 • Bir projeye sağlanabilecek maksimum hibe miktarı360.000Avro'dur.
 • Bu çağrı kapsamında1projenin fonlanabileceği beklenmektedir.

Kriterler

Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından yapılacak olup; tamamen veya kısmen kamu veya özel kuruluşlar olabilirler. Özel sektör kuruluşları ulusal kanun çerçevesinde kurulmuş olmalıdır. Bu çağrı KOBİ'lere ve diğer tüzel kişiliklere açıktır. KOBİ'ler bir konsorsiyum içinde katılım sağlayabilir.

Partner olarak kuruluşların yer aldığı bir konsorsiyum tarafından teklif sunulmalıdır. Partnerlerden biri konsorsiyum koordinatörü rolünü üstlenmelidir. Konsorsiyumu oluşturan bağımsız tüzel kişilik sayısı, en az 2 COSME katılımcı ülkesinden, minimum 2 olmalıdır.

Bir konsorsiyum en az aşağıda yer alanları içermek durumundadır:

 1. Tercihen e-ticaret alanında aktif olan, "bireysel tüketici” yi ya da "perakendeci” yi temsilen bir birlik, federasyon ya da kuruluş,
 2. Aşağıdaki kişiliklerden bir tanesi;

-KOBİ'ler,

-Üniversiteler ya da eğitim enstitüleri,

-Araştırma merkezleri,

-Uluslararası kuruluşlar,

-Ulusal, bölgesel ya da yerel kamu idari yetkili makamları,

-Bu alanda faaliyet gösteren diğer kuruluşlar.

Tekliflerin Sunulması

Teklifler,sadece elektronik olarak16 Eylül 2015 saat: 17.00'ye(Brüksel saatiyle) kadar sunulabilecektir. Bu çağrının elektronik sunum referansıCOS-IPPDS-2015-2-02'dir.

Bu çağrı kapsamında başvuru sahipleri http://ec.europa.eu/easme/en/cosme web adresine girerek başvurularını bu adreste takip eden prosedüre göre yapacaklardır.

Elektronik sunum yapmadan önce "Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren "Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.

PAYLAŞ