Jean Monnet Burs Programı 2014 - 2015 Akademik Yılı Başvuruları Başladı

Jean Monnet Burs Programı 2014 - 2015 Akademik Yılı Başvuruları Başladı

Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlayan Jean Monnet Burs Programı'nın 2014-2015 Akademik Yılı başvuruları başladı. Başvurular 10 Şubat 2014'te sona erecek.

Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2014-2015 akademik yılında yaklaşık170 kişiye burssağlanacak. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

• Kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler - Belediyeler, İl Özel İdareleri- Kalkınma Ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil) (%60)

• Özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar) (%10)

• Üniversitelerin akademik veya idari personeli, Türkiye'deki üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf öğrencileri veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri (%30) başvuruda bulunabilecek.

Jean Monnet Burs Programının 2014-2015 akademik yılına ilişkin başvurular10 Aralık 2013tarihinde başlamış olup 10 Şubat 2014 tarihine kadar devam edecektir.

Detaylar için aşağıdaki belgeleri inceleyiniz.

Duyuru ve Başvuru Belgeleri:

Duyuru metni 2014-2015

Başvuru formu 2014-2015 (Başvuruda kullanılacak form)

Başvuru formu 2014-2015 (Türkçe form-örnek)

Öngörülen takvim

Diğer Belgeler (Bilgi dokümanlarıdır. Başvuru esnasında kullanılmasına gerek yoktur.)

PAYLAŞ