Filistin'in ekonomik kalkınması İstanbul'da düzenlenecek uluslararası konfreansta tartışılacak

Filistin'in ekonomik kalkınmasının güçlendirilmesine ticaret politikalarının katkısının değerlendirilmesi amacıyla, Avrupa Birliği, uluslararası örgütler ve ilgili Akdeniz ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla, Türkiye'de uluslararası bir toplantı düzenlenecek. "Filistin'in Ekonomik Kalkınmasının Güçlendirilmesinde Ticaretin Rolüne Dair Uluslararası Konferans”; Filistin, Türkiye ve Avrupa Komisyonunun katkıları ile 24 Ekim 2013 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Filistin'in mevcut Ticaret politikalarını analiz etmek, bu politika için yeni yöntem ve araçlar geliştirmek ve Filistin ekonomisini bölgesel ve küresel ekonomiyle bütünleştirmeyi amaçlayan konferans, komşu ülkeler, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla yapılacak. Konferansta Filistin'in kalkınmasında ticaretin rolü üzerinde odaklanılırken, uluslararası toplumda özel bir örnek teşkil eden Filistin'in Ticaret politikası ve bu politikanın Filistin ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilere etkileri de tartışılacak.


NOT: Sınırlı katılımcı ile gerçekleştirilecek Konferansa iştirak etmek için, www.forumpalestine.org internet sitesindeki kayıt formunun doldurulması gerekmektedir.

PAYLAŞ