Endonezya Türk İhraç Ürünleri Fuarı için çağrı


İstanbul İhracatçı Birlikleri, 2-4 Haziran 2011 tarihleri arasında Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenecek "Endonezya-Türk İhraç Ürünleri Fuarı" için firmalara çağrı yaptı. Fuara katılım için yüzde 70 oranında devlet desteği sağlanacağı açıklandı. 250 Milyon Nüfusu İle Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olan Endonezya piyasasında yer alma fırsatı sunan fuarın avantajları şöyle sıralandı:
Katılımcı Firmaları Bekleyen Avantajlar
- Endonezya ve Güneydoğu Asya pazarında yer almak / mevcut pazar payını artırmak,
- Ürünlerini uluslar arası alıcılara etkin bir şekilde tanıtmak,
- Güçlü dağıtım ağlarının temsilcileri ile tanışmak ve sağlıklı bağlantılar kurmak,
- Etkili satış stratejileri belirleyebilmek adına pazarı yerinde görme fırsatı,
- Önemli firmaların yöneticileri ve satın almacıları ile doğrudan temasa geçmek.
Ulusal Katılım Organizasyonu Kapsamında Verilen Hizmetler
- Stand alanı kiralanması
- Stand inşaat ve konstrüksiyonu
- Ürünlerin nakliye, Gümrükleme ve Sigortası
- Stand temizlik ve güvenlik hizmetleri
- Reklam, tanıtım hizmetleri, dergi ve billboard ilanları
- Kataloğa giriş ve İstanbul'da hazırlanan katılımcı broşüründe yer alma.
Katılım Bedeli: 230 $/m2
Devlet Desteği: %70
Net Bedel: 69 $/m2
Firmalarımızın Genel Sekreterliğimiz patronajında düzenlenen fuarlara katılımları, Dış Ticaret Müsteşarlığımızın 2009/5 sayılı Tebliği kapsamında desteklenmektedir. Endonezya Türk İhraç Ürünleri 2011 Fuarı katılımcı firmalarımıza, Endonezya 2011 yılı hedef ülke listesinde yer aldığından, % 70 oranında Devlet desteği uygulanacaktır. İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde, fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecek olup fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır. Fuara Katılmak isteyen firmalarımızın ön başvuru formlarını doldurarak Birliğimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Sektörün içinden çıkan ve her koşulda sektöre destek olmak için gayret sarf eden Birliğimiz, ihracatçı firmalarımızın fuar ödeme süreçlerinde karşılaşacakları finansman yükünü hafifletme gayesi ile aşağıda detaylandırılan ödeme planını uygulayacaktır.
FUAR ÖDEME PLANI
- ÖDEMEYİ KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ OLARAK YAPMAK MÜMKÜNDÜR.
- Toplam katılım bedelinin ilk % 50 lik bölü mü fuar başvurusu esnasında ödenecektir ve bu aşamada fuar katılım sözleşmesi alınacaktır.
- Bakiye % 50 lik kısım ise fuar bitiş tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde ödenecektir. Fuarın devlet desteğinin alınmasına ilişkin işlemler bu 2 ay içinde bitirilecek, firmalarımızın ödemelerini takiben Merkez Bankası'na başvuru yapılacak ve Merkez Bankası ödemeyi doğrudan firmaların banka hesabına yapacaktır.

Ayrıntılı bilgi için
Gülay Maria Çece /  
gcece@iib.org.tr  0212 454 05 00 (1559) 

Engin Can Cebeci / ecebeci@iib.org.tr  0212 454 05 00 (1592)
Fax: 0212 454 05 01-02

PAYLAŞ