Daha fazla KOBİ'yi ihracata yönlendirmeliyiz

 

KOBİ sorunlarının tartışıldığı ve KOBİ'ler için yol haritalarının çizildiği, KOBİ Zirveleri'nin 7.si İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha fazla KOBİ'nin ihracata yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, "İhracat yapmak isteyen KOBİ'lerimize yurtdışına düzenlenen heyetleri takip etmelerini öneriyorum” dedi.

16-17 Mart 2011 tarihleri arasında gerçekleşen zirve, TOSYÖV, TOBB, KOSGEB ve İTO işbirliği ile yapıldı. Zirve'nin ana teması "KOBİ'ler için Rekabetçi Stratejiler ve Uluslararası İşbirliği İmkanları" olurken, zirve oturumlarında; ‘Para ve Maliye Politikalarının KOBİ'lerin Rekabet Gücüne Etkileri', ‘Rekabet için Etkin Finans ve Destek Politikaları', ‘KOBİ'ler için Uluslararası Rekabetteki Fırsatlar ve Tehditler', ‘Girişimcilik, Yeni Açılımlar, Rekabet ve İşbirlikleri', ‘Siyasi Partilerin Rekabet Gücünü Arttıracak KOBİ Politikaları' işlendi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, zirvede yaptığı konuşmaya KOBİ Zirvesi'nin yedincisini de başarı ile yapan TOSYÖV'ü tebrik ederek başladı. Ülkemizde üretim yapan ve istihdam sağlayan şirketlerin büyük bir kısmının KOBİ ağırlıklı olduğunu belirten Büyükekşi, 50 bin ihracatçı firmanın % 98'inin de KOBİ'lerden oluştuğunu hatırlattı.

2001 yılında 25 bin şirketin ihracat yaparken bu rakamın 2010'da 48.500'e yükseldiğini anlatan Büyükekşi "Bizim hedefimiz bu rakamı 70 bine çıkarmak. Bunun için de girişimciliği destekliyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki, dışa açılan KOBİ sayısı arttıkça Türkiye'nin ekonomisinin rekabet gücü artacak. İhracatı artacak. İstihdam olanakları artacak. Bundan sonra KOBİLerin gündeminde daha fazla marka, moda, innovasyon, eğitim, girişimcilikve AR&GE olmalı. Bu alanlara yatırım yapmaya hız vermeliler " diye konuştu.

Başkan Büyükekşi, TİM olarak ortaya çok ciddi bir 2023 vizyonu koyduklarını ve Mayıs 2009'dan beri Türkiye'nin 2023 İhracat Stratejisinin uygulamaya aktarılması ve bunun ölçülebilir bir performans programını inşa etmek için çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu proje ile hedefimiz, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer alabilmesini desteklemek üzere teknolojik dönüşümü tamamlamış, üretim teknolojilerine hakim, belirlenmiş alanlarda liderlik pozisyonuna gelerek, 2023 yılında ihracat gelirini 500 milyar dolara çıkarmaktır.

Ar-Ge ve innovasyon, katma değer artışı sağlamak için kullanacağımız en önemli araç olacak. Bu konuda önemli adımlar atmamız gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye çok önemli bir dönüşümün eşiğinde yer alıyor. Türkiye artık teknolojiyi sadece kullanan bir yapı kurgulayarak bir yere varamaz. Bizim muhakkak surette teknolojiyi üreten ve yönlendiren bir yapıya doğru gitmemiz gerekiyor.

İhracat/ithalat dengemizi hızla düzeltmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? İhracatımıza daha fazla önem vererek yapacağız. Daha fazla KOBİ'yi ihracata yönlendireceğiz. İhracatta katma değerli ürün oranımızı arttıracağız. Yükte ağır, pahada hafif ürünlerin ihracatını azaltacağız. Yükte hafif, pahada ağır ürünler ihraç edeceğiz. Bunun yolu da teknolojiyi üretmekten geçiyor. AR&GE'den geçiyor. İnnovasyondan geçiyor.

TÜBİTAK'ın 2003-2023 Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında belirlediği stratejik teknoloji alanları var. Bu sektörler bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji ve gen teknolojileri, nanoteknoloji, mekatronik, üretim süreç ve teknolojileri ile malzeme teknolojileri sektörleri. Bu alanlara yatırım yapacak KOBİleri desteklememiz gerekiyor. Bu alanlarda nitelikli ve ihracatçı KOBİlere ihtiyacımız var. Sermaye ve know-how verimliliği KOBİlerimiz için hayati önem taşıyor. Bu amaçla doğru sektörlerde yer almak önemli. Teknoloji yoğun sektörlere yönelerek bunu başarabiliriz.

Peki KOBİ'lerimiz ihracata yönelmek için ne yapmalılar? İhracatta başarı kazanabilmek için nelere dikkat etmemeliler? İlk olarak şunu ifade etmek lazım, üretim kalitesi çok önemli. Bununla birlikte kaliteli üretimi makul fiyata satabilmek ihracatın en önemli şartı. Ardından hangi pazarların ihracat için uygun olduğunu araştırmak gerekiyor. İçinde bulunduğu sektöre göre müşteri ve pazar araştırmasının iyi yapılması gerekiyor. Bu doğrultuda ihracata yönelmek, kalıcı ve sürekli ihracat için kritiktir. Yeni ihracat yapmak isteyen KOBİlere dış ülkelere düzenlenen ticaret heyetleri de çok yakından takip etmelerini öneriyoruz. Sonuç olarak ihracat, dünyaya açılma anlamına geliyor. Rekabetin son derece keskin olduğu bu dünyada var olmak için, üretimden pazarlamaya, finansmandan satışa kadar tüm süreçleri doğru bir şekilde yönetmek gerekiyor. "

PAYLAŞ