Avusturya İstatistik Kurumu Türkiye ile Karşılaştırmalı İhracat Verilerini Açıkladı

T.C. Viyana Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğince, Avusturya İstatistik Kurumu- STATISTIKAUSTRIA verileri göre;

2014 yılı Kasım ayında Avusturya'nın sekizli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bazında;

- 8202 üründe yaptığı genel ithalatı,

- 1818 üründe, aynı dönemde Türkiye'den yaptığı ithalatla ve

- Türkiye'nin yine aynı dönemde yaptığı, GTİP sekizli bazda 6218 ürünün genel ihracat değerleri ve birim fiyatları ile karşılaştırılmıştır.

Bahse konu çalışma çerçevesinde;

- 543 üründe, Avusturya'nın genel ithalat birim fiyatları ile Türkiye'den yaptığı birim ithalat fiyatları arasında Türkiye menşeli ürünler lehine % 10'un üzerinde bir fiyat farkı olduğu tespit edilmiş,

- Söz konusu ürünlerdeki fiyat avantajı ayrıca, Türkiye'nin genel ihracatına ilişkin madde bazındaki istatistiki veriler ile de teyit edilmiş,

- Türkiye'nin genel ihraç birim fiyatlarına ilişkin veriler, ihracatçı firmalarımızın fiyat ve rekabet koşullarına ilişkin hassasiyetleri dikkate alınarak listeye dahil edilmemiş,

- Avusturya'nın "genel ithalatının” ve 

ve Türkiye'nin "genel ihracatının” 100.000 Avronun üzerinde olduğu ürünler seçilmiş,

- Sıralama ise fasıl numaraları (sektörler) esas alınarak yapılmıştır.

Diğer yandan, listede yer alan birim fiyatlarının, ithalat dönemi, ithal edilen ürünlerin kalitesindeki farklılıklar, ödeme koşulları, teslim koşulları gibi pek çok unsura bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği göz önüne alınarak ihtiyatla değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.

Bununla birlikte, listenin firmalarımıza ticari mahiyette genel bir bilgi verebileceği ve faaliyet gösterdikleri sektörlerde veya benzer iş ürün gruplarında değerlendirme yapmalarına yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

 

PAYLAŞ