AB ve Rusya Federasyonu arasında 5 yeni anlaşma imzalandı

Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu'nun (RF) Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olması kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda, RF ile AB arasında çeşitli konularda beş adet anlaşma imzalanması hususunda mutabakata varılmıştır.Söz konusu anlaşmaların yürürlüğe girebilmesini teminen AB iç onay süreci kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.

Bu çerçevede, motorlu taşıtlar aksam ve parçaları, hammaddelere konan ihracat vergisi ve hizmet ticaretine ilişkin anlaşmalar Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından 24 Temmuz 2012 tarihinde onaylanmıştır.

Bahse konu Anlaşmaların onay metinlerine ise 26 Temmuz 2012 tarih ve L 199 sayılı ve 27 Haziran 2012 ve L 200 sayılı AB Resmi Gazetelerinin aşağıda verilen linklerinden erişim mümkündür.

- http://goo.gl/puqHd

- http://goo.gl/IjKmv

- http://goo.gl/42bje

PAYLAŞ