11.Teknoloji Ödülleri için başvurular devam ediyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından ortaklaşa düzenlenen Teknoloji Ödülleri için başvuru süreci devam ediyor.
Yenilikçi bir ürünün, bir üretim sürecinin, yeni bir teknik veya teknolojinin geliştirilmesi çabalarını desteklemek, yenilikçi ürün, süreç ve teknoloji geliştirmenin, rekabetçi pazarlarda başarının kaçınılmaz gereği olduğu konusunda sanayicimizi bilinçlendirmek ve kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını artırmak amacıyla verilen ödüller ÜRÜN ve SÜREÇ olmak üzere iki ayrı kategoride, Kuruluş büyüklüğüne bağlı olarak; MİKRO, KÜÇÜK, ORTA ve BÜYÜK/BAĞLI olmak üzere dört farklı sınıf için sunulacak. Bu düzenlemeyle; her bir kategoride kuruluş büyüklüğü temel alınarak dört ayrı ödül olmak üzere toplam sekiz ödül ve ayrıca bir büyük ödül verilmesi amaçlanıyor.


Ödüle başvuran firmaların büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında ise 18.11.2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" esas alınacaktır. 
11.Teknoloji Ödülleri'ne başvuru süreçleri ve takvimle ilgili detaylara www.teknolji.org.tr web sitesinden ulaşılabiliyor. 


PAYLAŞ