DTÖ Kamu Alımları Anlaşması Anketi

1996 yılında yürürlüğe giren Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması (KAA), taraf devletlerin taahhüt listelerinde belirtmiş oldukları kamu kurumları ve eşik değerler üzerindeki kamu alımları için uygulanmakta olup, ülkemiz, hâlihazırda 15 (AB ülkeleri ayrı ayrı sayıldığında 43) ülkenin taraf olduğu söz konusu anlaşmayı gözlemci olarak takip etmektedir. Revize edilerek kapsamı genişletilen ve 2014 yılında yürürlüğe giren yeni KAA, giderek artan ölçüde uluslararası ticaret sisteminde önem arz etmektedir.

Anlaşmaya taraf olunduğu takdirde ortaya çıkacak durumun ülkemiz açısından kar zarar analizinin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda hem özel sektörün kamu alımları konusuna farkındalığının artırılması, hem de yurtdışı pazarlarda ülkemiz firmalarına sağlanacak avantajlara ilişkin özel sektörün değerlendirilmeleri alınmak istenmektedir.

Bu çerçevede, kamu alımlarına ilgi duyan firmalarca doldurulmak üzere Ekonomi Bakanlığınca bir anket çalışması hazırlanmıştır. Ankete, Ekonomi Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden www.ekonomi.gov.tr/anketgenel/ adresinden ulaşılabilmektedir.

PAYLAŞ