Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, haziran ayında gerçekleştirilecek

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi (YAEM 2012) 20- 22 Haziran 2012 tarihlerinde İstanbul'da Doğuş Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesi'nde düzenlenecektir.

İlki 1975'te Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen YAEM Kongreleri; Endüstri Mühendisliği alanındaki en köklü ulusal kongrelerdir. Kongrenin temel amacı Endüstri Mühendisliği konularını, dünyadaki hızlı gelişime ayak uyduracak şekilde değerlendirmek ve bu bağlamda uygulanması gerekli yeni politikaları, yeni örgütlenme biçimlerini akademik bir platformda tartışabilmektir.

Sekiz yüz civarında katılımcı ile gerçekleşmesi planlanan YAEM 32. Ulusal Kongresi'nin; bildiriler, özel oturumlar ve eğitim oturumlarının yanı sıra, sanayideki en iyi YAEM uygulamalarının tartışıldığı, en iyi Öğrenci Projelerinin değerlendirildiği yarışmalarla da oldukça geniş bir hedef kitleye hitap etmektedir.

Kongre web sitesi: http://yaem2012.org/


PAYLAŞ